Главният архитект на Стара Загора подаде оставка по настояване на кмета

Арх. Иван Кирчев подаде оставка като главен архитект на Стара Загора. Решението е взето днес, 16 август, след разговор и по настояване на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров.

От сдружението „Запазете Бедечка” информираха медиите и обществеността, че проектант на новия комплекс в парка е Радосвета Кирчева, която е съпруга на главния архитект на Общината.

„Научих за това обстоятелство днес и настоях арх. Иван Кирчев да си подаде оставката. Той заяви, че това не е в нарушение на закона, но от наша гледна точка е неморално. Общината работи в посока запазване на зелените площи в парк „Бедечка” и това сме го заявявали многократно. В този смисъл имаме разминаване на позициите. Благодаря на арх. Кирчев за съвместната ни работа и му пожелавам успех” – заяви пред www.infoz.bg кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

За длъжността главен архитект ще бъде обявен конкурс.

Публикуваме съобщението на сдружение „Запазете Бедечка” без редакционна намеса.

арх. Иван КирчевГлавният архитект на Стара Загора и водеща проектантка на застрояването на парк "Бедечка" с един адрес и с една фамилия!? Каква е "обществената тайна" на Стара Загора?

В последните дни стана ясно, че само в началния етап на застрояване на парка се предвиждат 15 (!) четириетажни сгради в комплекс. Последните издадени разрешителни са от месец май - въпреки обясненията на Общината, че не разрешава нищо да се прави с парка и търси решение срещу застрояването му.

Оказва се, че водещ проектант в новия комплекс е Радосвета Кирчева - според публикуваната в социалните мрежи реклама на новия комплекс. При последно отваряне (вчера) на сайта на Камарата на архитектите името Радосвета Кирчева фигурира на един и същ адрес за кореспонденция с името на главния архитект на Стара Загора Иван Кирчев. Сходството във фамилиите е очевидно. Пита се: какви са отношенията между двама Кирчеви? Ако има такива отношения, в конфликт на интереси ли се изгражда нов квартал в зелената площ? Ако няма формален конфликт на интереси, къде остават добрите управленски практики, ако се окаже, че един от нашумелите в страната казуси се свързва с главен архитект? На всички тези въпроси главният архитект и кметът на града следва да отговорят.

Както вече беше съобщено преди време, първото строителство в новия комплекс се свързва с "Шаула" ЕООД и Михаил Михайлов.

Междувременно Общината твърди, че търси решение и дори поиска да й бъде препоръчан адвокат - от страна на защитниците на парка. В последните няколко месеца обаче, въпросният адвокат така и не получава следните документи (само за справка): Техническото задание за ОУП; Съдебните решения, в които е прието, че парк формално не съществува; Искането за екологична оценка на ПУП. Документи, които Общината е издавала във връзка с реституцията на имоти в границите на парк „Бедечка“; Документи, свързани с обезщетения на собственици с имоти, намиращи се на територията на парк „Бедечка“.Решение 1069 от 2003 г. (за промяна предназначението на едната част от парка. Решение 522 по Протокол 32 от 29.12.2005 (одобряване на ОУП с множество забележки); Решение след предложението на Евгений Желев - частта от парка да се застроява; Заявление № 94-Д-00824-1 от 10.02.2011 за възлагане за изработване на ПУП; Решение 1158/26.05.2011 от заседание на ОС за одобряване на Проект на актуализация на ОУП; Проект на актуализация на ОУП с всички приложения.

Пита се: съзнателно ли се саботират възможностите за спасяване на Бедечка? Това съзнателно криене на документи ли е? Защото ако е така, предстоят нови, доста по-сериозни и креативни протести.

* * *

Информация относно регулацията на парк „Бедечка“ в град Стара Загора

Пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя следната информация относно предвидено застрояване в кв. „Бедечка“ в Стара Загора:

С решение № 1069 от 2003 г. на Общински съвет Стара Загора за част от територията на парк „Бедечка“ парковото отреждане се запазва за площ от около 1000 дка. За друга част с площ около 420 дка парковото отреждане отпада. За нея се провеждат реституционни процедури за възстановяване на собствеността върху съответните земи. През 2011 г. за тази територия е възложено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване. Проведено е и обществено обсъждане на 26.09.2011 година. След разглеждане в Експертния съвет по устройство на територията, проектът е одобрен от Общинския съвет.

Подробният устройствен план – План за регулация и План за застрояване е обявен чрез обнародване в Държавен вестник, бр. 75/02.10.2012 г. Съгласно констативен акт, подписан от главния архитект на община Стара Загора, в установения от закона срок не са подадени жалби против решението на ОбС и то влиза в сила на 12.11.2012 г.

Съгласно разпоредби на Закона за устройство на територията министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощия да отменя решения на общинските съвети и заповеди на кметове на общини, с които са одобрени общи или подробни устройствени планове. Съгласно чл. 135, ал.6 от ЗУТ кметът на общината има възможност да се спре прилагането на одобрен устройствен план, ако допусне да се изработи проект за неговото изменение.

www.infoz.bg