Над 140 000 лева струва референдумът за бъдещето на Бедечка

Община Стара Загора е изразходвала за провеждането на референдума за бъдещето на Бедечка сума в размер на 141 328 лв., съобщи главният финансист Цанка Ганева, информираха от пресцентъра. В тях влизат:

заплати и осигурителни плащания – 95 537 лв., разпределени по следния начин:
- секционни избирателни комисии – 51 904 лв.
- Общинска избирателна комисия – 11 010 лв.
- извънреден труд на персонала от общинска администрация, училища, детски градини и други заведения, в които са провеждани избори – 32 623 лв.referendum bedechka obshtina 01разходи за издръжка – 45 791 лв. в т. число,
• материали – 14 735 лв.
- пликове, бюлетини, протоколи – 9 200 лв.
- канцеларски материали – 3 535 лв.
- храна за полицаите – 2 000 лв.
• вода, горива, електроенергия – 1 278 лв., които са предимно за гориво за транспортни средства.

външни услуги – 29 777 лв., в т. число:
- отпечатване на изборни списъци – 20 592 лв.
- обработка на информация от изборните протоколи (резултатите от изборите) - 5 640 лв.
- транспортни услуги – 1230 лв.
- съобщения, банери, плакати – 1320 лв.
- телефони – 995 лв.

На 12 юли на сайта на Общината е публикуван месечният финансов отчет към 30 юни, според който общите разходи по референдума са 108 593 лв. В него не са включени всички разходи, тъй като към този момент все още не са платени.

На 12 август отново на сайта на Община Стара Загора е качен месечен отчет към 31 юли. Разходите за референдума са отчетени в дейност „Държавни и общински служби по изборите“ в частта „местни дейности“ и тогава възлизат на 140 678 лв., уточни Цанка Ганева.

Сдружение с нестопанска цел „Запазете Бедечка“ е подало заявление за достъп до обществена информация на 22 юни, а жалбата им до Административен съд Стара Загора, във връзка с отказания на 18 юли достъп до информация, е от 27 юли 2017 г.

На 18 юни Община Стара Загора проведе местен референдум, поискан на основание Решение №862 от 27 април на Общински съвет Стара Загора, с въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток - бул. „Хан Тервел“, от запад - ул. „Иван Вазов“, от север алеята към предприятие Труд и от юг - ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“

www.infoz.bg