Има ли опасни сгради в Стара Загора?

Състоянието на общинския и частния сграден фонд в Стара Загора е добро. Специална комисия по Закона за устройство на територията извършва ежегодни проверки и изготвя списък с обекти, които могат да създадат опасност. През 2017 г. са регистрирани 12 стари и недобре поддържани от собствениците сгради.

За тях комисията е издала предписания за отстраняване на проблемите.

"Уверявам гражданите, че в момента не са регистрирани в Стара Загора опасни сгради, които са опасни за живота и здравето на хората. Има такива, от които падат отломки от терасите, защото са на много години. Освен това, силните дъждове и ниските температури също спомагат за образуване на пукнатини" - обясни инж. Ангел Стоманярски, началник на отдел "Контрол по строителството" в Община Стара Загора.

Той уточни, че тези проблеми са характерни предимно за панелните блокове. "Установили сме по сигнали на граждани, че има отлепени заварки. Направили сме предписания на живущите. Те са длъжни да си поддържат сградния фонд в добро състояние, за да няма инциденти" - каза още инж. Стоманярски.

Благодарение на Националната програма за саниране, която в Стара Загора се прилага успешно, доста от панелните сгради бяха реновирани, но все още много какво да се направи в тази посока, посочи той.

Само две са незавършените сгради в Стара Загора, които стоят в този вид от години.  "За съжаление в закона не е написано кога окончателно трябва да се завърши една сграда, но вземаме допълнителни мерки да ги обезопасяваме, търсим собствениците, предписваме им какво трябва да направят с цел да няма опасност за гражданите" - обясни процедурите инж. Ангел Стоманярски.

Предписанията, които се издават на собственици на сгради, които са в недобро състояние, трябва да бъдат изпълнени. Ако те не се съобразят с това, Общината отстранява проблемите и след това по съдебен път си възстановява вложените средства.

stara zagora 

Венета Асенова | www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber