40% е приносът на област Стара Загора за брутния вътрешен продукт в Югоизточния район

Бургаска и Старозагорска област имат равен принос в общия вътрешен продукт на Югозападен район. За Старозагорска той е 39,5% от целия БВП на Югоизточен район, а за Бургаска – 39,7%. Стойността на сключените договори със средства по оперативните програми и съфинансиране от Европейски фондове към 4 май 2015 г. е най-висока в Бургаска област.

На второ място е Старозагорска област със сключени договори за 497 844 лв. Това се посочва в Годишния доклад за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2014 г. Той беше обсъден на заседание в Сливен, в което участва областният управител на Стара Загора инж. Георги Ранов.

Заседание на областните управители от Югоизточен районСтарозагорска област се нарежда веднага след Бургас и по показатели като демографски ръст, трудова заетост, образование, здравеопазване и социално включване.

По всяка от поставените цели в Регионалния план за развитие бе отчетен напредък, предвид високата усвояемост на европейски средства в района,. Най-съществените положителни промени са свързани с подобряване на транспортната, техническата и бизнес инфраструктура, подобряване на туристическите атракции и обновление на градската среда.

Представител на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони отчете напредъка по усвояването на програмата за периода 2007 - 2013 г. и запозна участниците с възможностите за кандидатстване по новата програма. Общият бюджет на Програмата за периода 2014 - 2020 г. е 2 917 848 203 евро.

На срещата бе представена и целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, планинските и полупланински слаборазвити райони.

Присъстващите обсъдиха също предложения и допълнения на Закона за регионалното развитие.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Областна администрация Стара Загора)

На подобна тема