Кметът на Стара Загора оттегли предложението за нови граници на жилищните зони

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров оттегли предложението си за определяне на нови граници на зоните в населените места на територията на общината, което трябваше да се разгледа на предстоящата сесия на Общинския съвет.

sz zoniГраниците служат за определяне на коефициента за местоположение на имотите на гражданите и влияят върху размера на плащаните от тях местни данъци.

Предложението целеше разширяване на централната зона във всички посоки, което би довело до повишаване на данъците за част от живеещите в централната градска част.

„Заради спекулации на някои общински съветници в публичното пространство, оттеглям предложението, което трябваше да бъде внесено на редовната сесия на Общинския съвет на 30 ноември“ - уточни кметът Живко Тодоров.

www.infoz.bg

На подобна тема