Представят пред старозагорския бизнес правилата на ЕС в областта на държавните помощи

Представят пред старозагорския бизнес правилата на ЕС в областта на държавните помощи

Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща за бизнеса на 12 юни от 13:15 часа в залата на Международния младежки център в Стара Загора на бул. „Цар Симеон Велики” 55.

Темата е „Прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи – използване на Регламент „De minimis“ за постигане на съответствие с режима на държавните помощи по проекти на публични бенефициенти“.

Лекторът Добромир Тенев ще запознае участниците със същността на държавната помощ. Ще представи практическото прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи. Ще дискутира и темата за използване на Регламент „De minimis” за постигане на съответствие с режима на държавните помощи по проекти на публични бенефициенти.

Експерти от „Сибанк” EАД и Банка „Пиреос България” АД ще представят Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” на ЕС като част от сключените им споразумения с Европейска инвестиционна банка.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.infoz.bgОбщина Стара Загора ще изгради парк край река Бедечка, въпреки че проведеното местно допитване няма задължителен характер

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД