При новото райониране на България Стара Загора отива или при Пловдив, или при Бургас

Новото райониране на страната трябва да бъде прието в средата на годината. То се прави, за да се покрият изискванията на европейски регламент, тъй като Северозападен и Северен централен район сега не отговарят на условията за броя на населението.

Това ще даде възможност на България да се възползва в максимална степен от природните дадености и да се развива балансирано територията на страната, заяви в Стара Загора зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя представи на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район трита варианта за ново райониране на България.

Според втория вариант, област Стара Загора попада в Тракийско-родопския район, заедно с Пловдив, което беше посрещнато с неодобрение от представители на бизнеса, работодателски организации и местната власт. „Естественото място на област Стара Загора е в Югоизточния район, което ще даде възможност да участваме в оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море”. Доскоро Стара Загора беше на второ място по икономическо развитие и сме набелязали конкретни мерки, за да си върнем позицията. Попадането в Тракийско-Родопския район ще се отрази негативно на икономическото развитие на област Стара Загора” – заяви предприемачът Стефан Шоселов, който е председател на КРИБ – Стара Загора и член на Управителния съвет на Клуба на работодателя. Той апелира за децентрализация на европейските програми.

След като се приеме новото райониране ще се направи обсъждане до каква степен в бъдеще на регионално ниво да се определят приоритетни инвестиционни проекти, за което настоява бизнесът. "Това е първа стъпка в посока към децентрализацията. Със сигурност тя обхваща много повече акценти, но на този етап искаме да децентрализираме модела на управление на регионална политика, за да могат важни стратегически решения да се вземат на регионално ниво” – каза Деница Николова.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg