Зам.-министър Деница Николова ще представи в Стара Загора новото райониране на страната

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, което ще се проведе на 10 април, от 12 часа, в Областна администрация – Стара Загора.

variant rayoni bgЗам.-министър Николова ще представи вариантите за ново райониране и основните мотиви за промяна на районите от ниво NUTS 2 в страната в рамките на дискусия по темата с участието на кметове на общини, областни управители, представители на бизнеса, научната общност и др. от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg