В Стара Загора ще се проведат Дни на училищната психология

Стара Загора ще бъде домакин на Втория национален форум „Дни на училищната психология“, който ще се проведе от 10 до 12 октомври. В рамките на форума разискваните теми ще бъдат: „Училищната психология - реалности и перспективи“, „Приобщаващо образование“ и „Ученическо самоуправление“.

Училищни психолозиИнициативна група от училищни психолози и педагогически съветници, в партньорство с Община Стара Загора и Регионално управление на образованието организират тази среща с цел да се представи дейността на психолога и педагогическия съветник в училище и да се обменят добри практики.

Ще има и „работилници“ - демонстрации на интерактивни пособия в работата на училищния психолог и педагогически съветник.

За първи път тази година ще бъде връчена награда за цялостен принос в училищната психология.

Официалното откриване ще се състои на Световния ден на психичното здраве - 10 октомври от 13:30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

www.infoz.bg  www.infoz.bg