такси за домашно куче

Собствениците на кучета трябва да ги регистрират и да платят такса

До 31 март е срокът за заплащане на таксата за домашно куче в Стара Загора. Размерът ѝ е 24 лева за година, а събраните средства отиват за дейности за намаляване на популацията на бездомните животни в общината. От администрацията напомнят, че при невнесена такса се начислява лихва.

В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът е необходимо да подаде декларация в общината (по постоянен адрес) и се издава административен паспорт по образец.  При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на местоживеенето), собственикът е длъжен в 14-дневен срок да уведоми за това, като подава нова декларация.

За компаньон, който има поставен микрочип, не се дължи такса през първата година от регистрирането му. Такса не се дължи също и за кастрираните, ловните, помощните, служебните кучета (в организации на бюджетна издръжка), както и кучетата, използвани от Българския червен кръст. Освобождаването от задължение се отразява в административния паспорт. Собствениците на домашни любимци е редно да носят документа за заплатената такса и регистрацията на животното, когато го разхождат, казват инспекторите, които проверяват местата за разходки на четириноги любимци.

От Община Стара Загора напомнят още, че е забранено малолетни деца (до 14 години) да разхождат кучета от едри породи. Поводът на такова животно не трябва да не е по-дълъг от 2 метра, а ако е агресивно – намордникът е задължителен. Ангажимент на стопаните е да почистват след на любимеца си ако той замърси улици, алеи или дреги площи.

Не се допуска разходка на домашни кучета в дворовете на детски ясли, детски градини, спортни площадки и училища, както и на здравни заведения и заведения за социални грижи. Санкциите за нарушителите са от 20 до 1000 лева, в зависимост от констатираното нарушение. Зачестяват проверките по сигнали на граждани за недобросъвестно отношение към домашни животни и неспазване на приетите административни разпоредби. За качествена отмора и игра на домашните любимци в Стара Загора са обособени специални кътове, в които те могат да тичат свободно. Такива има във всички квартали на града, както и в големите паркове.

www.infoz.bg  www.infoz.bg