данък за автомобилите

В Стара Загора са приети ниски промили за еко компонента от данъка за автомобилите

Общинският съвет на Стара Загора прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. Най-същественото изменение засяга данъка за моторните превозни средства. 

В годините назад, приходите от този данък са в размер на 6,8 млн. лева. След направените разчети тази сума ще се запази сравнително същата и след приетите днес промени. Новите ставки имат за цел да се направи едно по-справедливо разпределяне на данъка, който плащат хората и той да е съобразен с новата екологична компонента. „Всички промили, които познаваме до момента – година на производство и мощност, се намалят от 0,1 до 0,4, като идеята е да се компенсира повишаването на сумата заради екологични изисквания, регламентирани на национално ниво. Към екоставката е подходено социално - при най-ниските категории автомобили - тези с Евро 1 и Евро 2, се приема най-ниската ставка, която е определена нормативно на държавно ниво. При автомобилите с категория Евро 3 коефициентът в община Стара Загора е единица, а при по-новите автомобили сме взели средни стойности - уточни Диян Димитров от постоянната комисия по бюджет и финанси. - От първите 6 по големина общини в страната в Стара Загора ще има едни от най-ниските промили за екологичната компонента в данъка за автомобилите“ - уточни той. И това се прави, за да не се натоварват хората с допълнителни разходи. Диян Димитров посочи, че вече ще бъде затворена „вратичката“, през която бяха зачестили случаите за регистрация на скъпи и мощни автомобили като товарни такива, за да плащат по-малко.

Общинският съвет на Стара Загора прие на заседанието си бюджета на Общината за 2019 г. Съветниците приеха с 41 гласа „За“ годишния отчет на кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Приети бяха още и годишният отчет на старозагорския обществен посредник, както и отчетът за последното шестмесечие на председателя на Общинския съвет. Съгласие беше дадено Община Стара Загора да кандидатства с проект по програма „Красива България“ за благоустрояване на детска ясла № 5 „ Първи юни“.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24