Брането на липов цвят в Стара Загора е забранено

Община Стара Загора напомня, че съгласно чл. 63, т. 18 от Наредбата за управлението на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на общината, се забранява чупенето на клони при бране на липов цвят, в това число и събирането му от земята, на диви кестени, както и на други дървета и храсти. За нарушаване на забраната от страна на физическите лица се налагат глоби в размер от 50 до 200 лв.

lipa

За едноличните търговци и на юридически лица, санкцията е в размер от 100 до 500 лв.

Контрол за спазване на забраните, установени в посочената Наредба, се осъществява от служителите от звено „Инспекторат“ при Община Стара Загора, главните специалисти на административните бюра, служителите на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, както и от кметовете и кметските наместници на населените места в общината.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber