Ангел Динев

Кметът на Стара Загора уволни дисциплинарно директора на историческия музей

Директорът на Регионалния исторически музей в Стара Загора Ангел Динев е дисциплинарно уволнен със заповед на кмета Живко Тодоров. С действията си Ангел Динев злоупотребява с доверието на работодателя – кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразно е открил конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“.

Тя е по научна специалност „История на България“ (военна и военнополитическа история), съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), без да са налице законови основания за това и при несъобразяване с изричните указания на зам.-министъра на образованието и науката и зам.–министъра на културата. С тези си действия служителят е допуснал поведение, което противоречи на поведението му на ръководител на институцията РИМ - Стара Загора.

В заповедта се посочва, че съгласно длъжностната му характеристика, директорът на музея е пряко подчинен на кмета на Община Стара Загора и осъществява административно–организационното ръководство на музея, а методически се ръководи от Министерството на културата. Сред отговорностите, определени в длъжностната му характеристика, директорът отговаря за законосъобразността и целесъобразността на взетите от него решения, се посочва в заповедта.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)