Удължава се срокът за набиране на кандидати за безплатна подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища в Стара Загора

Удължава се срокът за набиране на кандидати за безплатна подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища в Стара Загора

Поради повишен интерес за участие в Основната схема за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на гр. Стара Загора, в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR, се удължава срокът за прием на документи за кандидатстване до 29 октомври.

Те могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Центъра на Общината за прием на документите на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, партер.

Кандидати, които са подали документи за участие в Пилотната фаза на проекта и са включени в резервния списък, се класират по право за участие в Основната фаза за същия имот и за същото отоплително оборудване, за което са кандидатствали за подмяна на отоплението на дърва и въглища през Пилотната фаза. В случай, че желаят да продължат участието си в проекта и да им бъде подменено отоплителното оборудване през Основната фаза, тези кандидати трябва да посетят офиса на Общината, където да потвърдят желанието си чрез подписване на декларация по образец.

Допълнителна информация и документи за участие са налични на сайта на Община Стара Загора и на електронната страница на проекта.

www.infoz.bg  www.infoz.bg