Подменят уредите за отопление на дърва на близо 900 домакинства в Стара Загора

Община Стара Загора, в сътрудничество с други 5 общини, изпълнява Интегриран проект LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз. Предвидените по проекта дейности са разделени на три основни фази и се реализират в продължение на 6 години от 2019 до 2024 г.

Бюджетът на проекта е на стойност 32 596 384 лева, от които 2 903 935 лева са предвидени за Община Стара Загора.

През 2021 г. приключи изпълнението на  фаза 2 на проекта – пилотна, по време на която бяха подменени отоплителните уреди на 57 домакинства от град Стара Загора, с което е постигнато намаление на фините прахови частици (ФПЧ10) на годишна база с 1,2 тона.

Към настоящия момент се изпълнява основната фаза на проекта, през която ще бъдат подменени отоплителните уреди на още 878 домакинства, което ще намали емисиите на фини прахови частици още с 12,8 тона за година.

house

През 2022 г. стартира подмяната на отоплителните уреди на одобрените от първата покана на основната фаза на проекта 287 домакинства от града, заявили желание за участие в програмата.  Беше извършена подмяна на 5 отоплителни уреда на дърва и въглища с такива на газ.

От 20 февруари 2023 г. поетапно започва подмяната на още 87 стари отоплителни уреди с такива на пелети – топловъздушни камини и камини и котли с водна риза. В следващите месеци ще приключи подмяната на уредите на всички одобрени до момента кандидати.

С финансовата подкрепата на Програма Lifе на Европейската комисия безвъзмездно по проекта се финансира доставка, монтаж и гаранционно обслужване на ново по-екологично отоплително оборудване в жилищата на одобрените кандидати. Новите уреди – пелетна топловъздушна камина, пелетна камина с водна риза, пелетен котел с водна риза, газов котел и стоманени панелни радиатори, ще заменят старите, работещи на твърдо гориво дърва и въглища.

През месец март се предвижда отправяне на нова покана за набиране на кандидати за подмяна на отоплителните уреди.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24