Къде е разрешено поставянето на предизборни плакати в Стара Загора?

Кметът на община Стара Загора издаде заповед, с която се определят и забраняват местата за поставяне на предизборни агитационни материали. Те могат да се лепят на информационните табла за реклами и съобщения в съответните населени места.

Забранява се поставянето им на сградите и другите обекти, които са общинска собственост, както и на спирките на градския транспорт, включително и заслоните на спирките; по дървета, стълбовете на уличното осветление и стълбовете на контактната мрежа на тролейбусния транспорт.

При извършване на агитацията кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, са длъжни да спазват посочените в Изборния кодекс ограничения:

  • Агитационни материали могат да бъдат поставяни и на частни сгради, огради и витрини с разрешение на собственика или управителя на имота;
  • Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за агитация;
  • Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасността на движението;
  • Забранява се използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
  • Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

Лепене на предизборни плакатиЗабранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

По решение на Общинската избирателна комисия кметът на общината или кметството, или кметският наместник премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса. При необходимост премахването или изземването става със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber