Къде е разрешено поставянето на предизборни плакати в Стара Загора?

Кметът на община Стара Загора издаде заповед, с която се определят и забраняват местата за поставяне на предизборни агитационни материали. Те могат да се лепят на информационните табла за реклами и съобщения в съответните населени места.

Забранява се поставянето им на сградите и другите обекти, които са общинска собственост, както и на спирките на градския транспорт, включително и заслоните на спирките; по дървета, стълбовете на уличното осветление и стълбовете на контактната мрежа на тролейбусния транспорт.

При извършване на агитацията кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, са длъжни да спазват посочените в Изборния кодекс ограничения:

  • Агитационни материали могат да бъдат поставяни и на частни сгради, огради и витрини с разрешение на собственика или управителя на имота;
  • Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за агитация;
  • Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасността на движението;
  • Забранява се използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
  • Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

Лепене на предизборни плакатиЗабранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

По решение на Общинската избирателна комисия кметът на общината или кметството, или кметският наместник премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса. При необходимост премахването или изземването става със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24