Приет е Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора

Приет е Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора

Над 80 предложения гласуваха по време на днешното редовно заседание общинските съветници в Стара Загора. Старейшините одобриха на второ четене приемането на Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

Бяха приети и на две четения изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

По време на 36-oто заседание беше обсъден и приет Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора за период 2021 – 2027 г. Общинските съветници подкрепиха повишаване на основните месечни заплати на кметовете на кметства, както и увеличаваане на числеността на общинска администрация, считано от 01.04.2022 г. Старейшините дадоха съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение (бивша кухня) и избраха независими финансови одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети на общински търговски дружества.

Единодушно беше подкрепено предоставянето на 69 апартамента, частна общинска собственост, намиращи се на адрес: Стара Загора, кв. „Три чучура – север“, ул. „Мусала“ № 26, при необходимост, за безвъзмездно ползване от бежанци – граждани на Република Украйна, пострадали от военните действия на територията на Украйна. Беше прието и предоставянето на безплатни карти за пътуване в рамките на град Стара Загора от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД на граждани получили за убежище, временна или международна закрила в града.

Общинските съветници отложиха за следващата сесия възможността за освобождаване на управителя на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс. По време на сесията през април ще бъде определен представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия

Наименувани бяха две на улици в старозагорския квартал АПК. Те ще носят имената „22 септември“ и „Стопанска“.

IMG 8318 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber