Сайтът на Община Стара Загора е отличен в конкурса „Достъпните 2021“

Официалният сайт на Община Стара Загора беше отличен в конкурса „Достъпните 2021“, който се организира от „БГ Асист“ и е единствен по рода си в България. Официалната церемония по награждаване ще се проведе на 20 април 2022 г. Инициативата цели да обърне вниманието на обществото върху нуждата от достъп до интернет на хора със зрителни увреждания .

Номинациите са предложени от хора с нарушено зрение, които ежедневно използват специализирани програми т.нар. екранни четци – софтуер, който преобразува текста от екрана в говор. Незрящите хора не работят с мишка, а само с клавишни комбинации. Когато сайтът не е съобразен със съответните изисквания за работа с т.нар. екранен четец, незрящият потребител не може да използва сайта пълноценно.

Всички публични сайтове на територията на ЕС трябва да бъдат достъпни за хора с увреждания съгласно Директивата за уеб достъпност за хора с увреждания ЕС 2102 от 2016 г., а българският нормативен акт за регулиране е Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Стандартът за уеб достъпност е Web Content Accessibility Guidelines, с който в световен мащаб се съобразяват правителства, бизнес и обществени организации.

„БГ Асист“ е социално, специализирано предприятие, в което над 90% от служителите са хора със зрителни увреждания, специалисти в потребителското тестване на уеб достъпност за хора със зрителни увреждания. Фирмата е единствената по рода си в България, предоставяща комплексни услуги и специализирани продукти за хора с нарушено зрение.

site

www.infoz.bg  www.infoz.bg