Временна организация на движението се въвежда по част от ул. „Марио Жеков“ в Стара Загора

Заради строително-монтажните работи по реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на Стара Загора – северна част“, изпълнявани от „ВиК Стара Загора“, до 5 август по ул. „Марио Жеков“, в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Атанас Кожухаров“, се въвежда временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС извършващи транспорт за собствена сметка. При извършване на строително монтажните работи ще бъдат допускани, живущите в района граждани, екипи на спешна медицинска помощ и пожарна безопасност.

Дейностите се изпълняват на два етапа. Първият е до 28 юли и касае преминаването по ул. „Марио Жеков“ в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Пирин“, без да се ограничава движението в кръстовищата с ул. „Трапезица“ и ул. „Пирин“, като строително монтажните работи с възпрепятстване на уличното движение ще се извършват за времето от 09:00 до 17:00 часа.

Вторият етап включва диапазона от 29 юли до 5 август и налага временна организация на движение на ул. „Марио Жеков“, в участъка от ул. „Пирин“ до ул. „Атанас Кожухаров, без да се ограничава движението на кръстовищата с ул. „Атанас Кожухаров и ул. „Пирин“, възпрепятстването ще засяга часовия диапазон от 09:00 до 17:00 часа, като отново ще бъдат допускани, живущите в района граждани, екипи на спешна медицинска помощ и пожарна безопасност.

Апелират се водачите на МПС да шофират с повишено внимание и спазват стриктно вертикалната маркировка. Движението на МПС ще се нормализира незабавно след приключване на ремонтните дейности.

way

www.infoz.bg  www.infoz.bg