Радиационният фон за България е без промяна след пожар в района на Чернобил

Във връзка с информация за пожар в района на Чернобил в Украйна в Агенцията за ядрено регулиране няма постъпило съобщение за опасност от трансгранично радиоактивно замърсяване. Пожарът е възникнал на 29 юни 2015 г. в югоизточната част на зоната с ограничен достъп на АЕЦ Чернобил.

Според информация от Регулиращия орган на Украйна няма значими изменения на радиационните параметри, характерни за района.

Агенция за ядрено регулиранеНяма изменение на радиационния фон за територията на България съгласно измерванията от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона (BULRaMo), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Националният оперативен център на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ получава актуална информация за ситуацията на територията на Украйна. Към момента няма данни за опасност за живота и здравето на хората на територията на България. МВР е в непрекъсната връзка с експерти от МОСВ и Агенцията за ядрено регулиране.

От Областна администрация Стара Загора уверяват, че няма никакви отклонение на радиационния фон в региона.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Агенцията за ядрено регулиране)

Теми:

Най-четеното от последните дни