Няма изменения на радиационния гама-фон в България заради пожара в Чернобил

Към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, характерни за него в пунктовете за измерване, заради нов пожар в Чернобил.

Това съобщават от Изпълнителната агенция по околна среда.

СтанцияКонкретни стойности за радиационния гама-фон се публикуват всеки ден в 11 часа на страницата на ИАОС, чрез ежедневен бюлетин за радиационната обстановка.

На страницата на ИАОС има и линк към Европейска платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP), където могат да се наблюдават автоматично актуализиращите се осреднени данни за последните 24 часа от всички автоматични системи, включително и от Националната автоматизирана система за непрекъсната контрол на радиационния гама-фон.

От Изпълнителната агенция по околна среда обръщат внимание, че данните в EURDEP са в UTC време, което е отместено с 3 часа назад.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерството на околната среда и водите)