В потушаването на 7 пожара са участвали доброволците на община Стара Загора

Доброволците от формированието на Община Стара Загора участваха в ликвидирането на 7 пожара, възникнали в района на града през изминалото лято. Те даваха съвместни дежурства с екипите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Това съобщи ръководителят на формированието инж. Валентин Георгиев по време на проведената днес съвместна демонстрация с екипи на РСПБЗН.

Под ръководството на началника на службата главен инспектор Антон Колев, те отбелязаха Международния ден на доброволчеството - 5 декември, като демонстрираха устройване на шлангова линия и гасене на леснозапалими течности. Екипировката, обучението и униформеното им облекло са осигурени от Община Стара Загора. След Нова година предстои доокомплектоване на формированието с нови 10 доброволци.

Доброволците на община Стара ЗагораВ края на демонстрацията доброволците получиха членските си карти от секретаря на общината Делян Иванов. Той им благодари за куража да участват в състава на формированието, включено в Единната спасителна система за защита при бедствия. „Това не само ви показва като обществено отговорни хора, но е огледало и на вашите лични и ценностни качества. С участието ви в осигуряването на защитата на живота, здравето и имуществото на населението, вие сте пример за поведение в обществото“ - заяви Иванов.

Доброволното формирование на общината наброява 60 души, жители на Стара Загора и селата Старозагорски минерални бани, Калояновец, Могила и Памукчии. То работи за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Всички доброволци са обучени по пожарогасителна дейност, безопасни и здравословни условия на труд, както и оказване на първа помощ на пострадали. С всеки един от тях кметът Живко Тодоров е сключил граждански договор.

За първи път Международният ден на доброволеца и доброволчеството се празнува по инициатива на ООН през 1985 г. Целта е да се даде по-голяма гласност и да се популяризира трудът на доброволците, а те да получат нужното уважение и респект от страна на обществото.

Доброволци

Доброволци

Доброволци

Доброволци

Доброволците на община Стара Загора

infoz autor www.infoz.bg (Снимки: Община Стара Загора)