Как Европа се бори с опасността от горски пожари?

Как Европа се бори с опасността от горски пожари?

Всяка година в Европа избухват опустошителни горски пожари, които унищожават хиляди хектари гори. И макар южноевропейските държави да са изложени на по-голям риск, нито една европейска държава не е застрахована срещу стихията. През 2018 г. механизъм за взаимопомощ беше задействан 5 пъти за борба с горски пожари в Европа.

Когато горски пожар достигне такива мащаби, че държавата, в която е избухнал, не е в състояние да го потуши със собствени сили, при поискване може да бъде задействан Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз, с помощта на който да бъде осигурена координирана реакция.

Съвместна и координирана реакция

Когато възможностите на дадена държава да се справи с разразили се горски пожари не са достатъчни, другите държави от Европейския съюз често проявяват солидарност, като изпращат помощ под формата на самолети, изливащи вода, хеликоптери, противопожарно оборудване и огнеборци. На европейско равнище съществува структуриран начин за оказване на тази подкрепа.

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) е основното звено за спешно реагиране на Европейската комисия. След като Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз бъде задействан от засегната държава, Координационният център за реагиране при извънредни ситуации координира помощта на европейско равнище и гарантира, че предоставената помощ е ефективна и ефикасна. По този начин Европейската комисия улеснява и съфинансира помощта, предоставена на засегнатата зона.

Борбата с горските пожари - нарастваща заплаха

През последните години станахме свидетели на множество смъртоносни пожари, които засегнаха държавите членки на Европейския съюз. Стотици загинаха и бяха регистрирани щети на стойност няколко милиарда евро. През 2017 г. Механизмът бе задействан 18 пъти за извънредни ситуации, свързани с горски пожари, в Европа. Португалия, Италия, Черна гора, Франция и Албания получиха помощ посредством Механизма за борба с горски пожари. Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз беше задействан и вследствие на искане от страна на правителството на Чили. Това позволи на Европейския съюз да помогне на Чили в борбата с най-големите горски пожари в историята му чрез подкрепа от Португалия, Испания и Франция, заедно с екип на Европейския съюз за гражданска защита, съставен от деветима експерти.

През 2018 г. Механизмът беше задействан 5 пъти за борба с горски пожари в Европа - 2 пъти за Швеция и по веднъж за Португалия, Гърция и Латвия. Общо реакцията на Европейския съюз включи 15 самолета, 6 хеликоптера, над 400 пожарникари и екипаж, и 69 превозни средства. Сателитното картографиране в рамките на услугата за управление на извънредни ситуации по програма „Коперникна Европейския съюз беше задействано няколко пъти в отговор на извънредни ситуации, свързани с горски пожари. Само през 2018 г. 139 сателитни карти помогнаха на органите на Европейския съюз и държавите членки да идентифицират и оценят най-засегнатите места, да оценят географския обхват на пожарите и да направят оценка на интензивността и обхвата на щетите.

Подготвителни мерки и мерки за мониторинг за сезона на горските пожари през 2019 г.

Комисията засилва своя капацитет за мониторинг и координация като част от подготовката за сезона на горските пожари.

  • Редовни срещи с всички държави, участващи в Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, преди сезона на горските пожари с цел обмен на информация за степента на готовност.
  • През последните месеци бяха проведени няколко полеви учения във връзка с горските пожари. Това включваше полеви учения MODEX за гражданска защита при горски пожари с експерти и спасителни екипи от различни държави от Европейския съюз и симулационни учения.
  • В допълнение, редовни срещи с всички държави, участващи в Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, преди и по време на сезона на горските пожари. Това помага да се осъществи обмен на информация за степента на готовност и рисковете от пожари. Освен това всяко лято експерти от държавите, участващи в Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, биват командировани в ERCC.

Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз

Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз засилва сътрудничеството между участващите държави в областта на гражданската защита с цел подобряване на предотвратяването, готовността и реагирането при бедствия. Посредством Механизма Европейската комисия играе важна роля при координирането на реагирането при бедствия в Европа и света.

Когато мащабът на извънредната ситуация надхвърля капацитета за реагиране на дадена държава, тя може да поиска помощ чрез Механизма. Когато бъде задействан, Механизмът координира помощта, предоставяна от участващите в него държави. Като обединява капацитета и способностите за гражданска защита, той позволява да се осигури по- силна и по-последователна колективна реакция. Към днешна дата в него участват всички държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Норвегия, Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Турция. От създаването му през 2001 г. Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз беше задействан в отговор на повече от 300 искания за подкрепа в Европейския съюз и извън него.

Системата rescEU: ЕС създава противопожарен резерв за 2019 г.

През март 2019 г. ЕС засили своето управление на риска от бедствия с цел по-добрата защита на гражданите от бедствия. С усъвършенствания Механизъм за гражданска защита на ЕС беше създаден нов европейски резерв от способности („ резервът rescEU“ ), който на първо време включва противопожарни самолети и хеликоптери. Чрез rescEU Комисията укрепва колективната способност на Съюза за предотвратяване, подготовка и реагиране при бедствия, които засягат нашите общества.

За да се гарантира, че Европа е подготвена за сезона на горските пожари, новото законодателство включва преходен период, през който участващите държави членки могат да получат финансиране в замяна на предоставянето на техните противопожарни средства на разположение на ЕС. Дългосрочната цел е да се добавят допълнителни способности и активи и в бъдеще да се изгради един дори още по-силен резерв rescEU.

За повече информация: Уебсайт на Службата на Европейската комисия за хуманитарна помощ и гражданска защита: Европейска информационна система за горски пожари

wildfire

www.infoz.bg  www.infoz.bg