Соларни инсталации за ток за собствени нужди ще се изграждат при облекчена процедура

Няма да изисква изработване на инвестиционен проект и разрешително за строеж за поставянето на соларни панели на покривите на къщи или на други сгради за ползване ток от домакинствата. Това премахва сложните бюрократични процедури при монтиране на фотоволтаици за произвеждане на ток от слънцето (с мощност до 20 киловата).

Промяната е регламентирана чрез Закона за устройство на територията с промените, които бяха гласувани от Народното събрание. Така инсталирането на съоръжения за възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия или за затопляне на вода в урбанизирани територии с мощност до 20 киловата минава на уведомителен режим, когато получената енергия ще се използва само за собствени нужди на домакинството. Промените в закона бяха подкрепени от всички парламентарни партии.

Монтирането на покривни централи на еднофамилни къщи и вили ще става с уведомления към главния архитект на съответната община и към електроразпределителното дружество, след като инсталацията започне да функционира.

building solar

Законовата промяна се случва дни преди старта на програмата, с която домакинствата ще получат безвъзмездна помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждането на фотоволтаични системи за производство на ток за лично потребление, както и за системи за затопляне на вода чрез слънчева светлина. Все още не е ясно уточнено дали облекчената административна процедура с промените в Закона за устройство на територията ще важи за проекти, с които хората ще кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по тази програма. Насоките за достъп до помощта бяха изготвени преди приетото в Народното събрание решение и са във фаза на обществено им обсъждане. Очакванията са улеснената процедура да бъде заложена и в условията за кандидатстване.

За закупуване на слънчеви инсталации за подгряване на вода ще се отпускат до 1960 лева. А за закупуване на фотоволтаични системи с мощност до 10 киловата, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, ще се финансира до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева. По предварителни оценки около 10 хиляди домакинства ще могат да монтират соларни системи за собствени нужди с пари, отпуснати чрез Плана за възстановяване. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 60 млн. лева, от които 50 млн. лева са от програма на Европейския съюз и 10 млн. лева от националния бюджет. Пари няма да се дават авансово – кандидатът първо трябва да изгради системата, като поеме всички разходи, а след това при одобрен проект парите ще му бъдат възстановени.

Друго условие за получаване на пари от програмата е до този момент жилището да се е отоплявало на печка с дърва и въглища, парно с котел или друг вид неефективен и замърсяващ източник. Кандидатите ще трябва да представят фактури за потребление на електрическа енергия на жилището за период от 6 месеца преди доставката и монтажа на соларните системи. Жилището, за което се кандидатства трябва да бъде основно и да не се ползва за стопанска дейност, като това се декларира чрез удостоверение от общината. Отделно от кандидатите за безвъзмездна помощ се изисква да нямат неплатени данъци и осигуровки и да не са осъждани. Ако соларните системи се инсталират в многофамилни жилищни сгради, трябва да има решение на Общото събрание на етажната собственост.

Класирането на проектите ще става по точкова система. Максималният брой точки, който един проект може да получи, е 15. Повече точки ще получават кандидатите, чиито слънчеви инсталации ще се ползват от повече хора – домакинства с 4 и повече души получават максималния брой от 5 точки по този критерий. Тези условия все още не са окончателни, защото критериите за кандидатстване не са одобрени. Предложения и коментари могат да се подават в срок до 23.01.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 – „Процедури за обществено обсъждане“.

www.infoz.bg  www.infoz.bg