Предоговаряне на условията за работа на въглищните централи ще иска България

Парламентът задължи Министерския съвет да промени Националния план за възстановяване и устойчивост в част енергетика. Със 187 гласа за, 2 против и 9 въздържал се депутатите приеха общо решение, синхронизирано в енергийната комисия в парламента. Политическите сили в Народното събрание се обединиха в защита на въглищните централи.

В началото на дебата председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев (ГЕРБ – СДС) съобщи, че вчера и тази сутрин народните представители от енергийната комисия са успели да се обединят около общ текст на решение. Затова отпаднаха за разглеждане двата проекта, предложени от партия „Възраждане“ и от ГЕРБ – СДС, съответно за изцяло нов план и за промени в съществуващия Национален план за възстановяване и устойчивост.

С приетото решение парламентът задължава Министерския съвет в срок до 31 март 2023 г. да предприеме всички необходими действия, въз основа на промяна в обективните обстоятелства, невъзможността на България да изпълни поетия ангажимент и с цел постигане на приоритетите на плана REPowerEU да отправи обосновано искане до Комисията, като направи предложение за изменение на Плана за възстановяване и устойчивост и да постигне съгласие и предварителна положителна оценка от ЕК за неговото изменение в няколко раздела. Целта е от плана да отпадне поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40% до края на 2025 г., взимайки изходните нива от 2019 г. Министерският съвет следва да предприеме такива действия, с които да гарантира привеждането на ангажиментите за декарбонизация в съответствие с общоевропейските цели, като се осигури работата на централите за въглища без ограничение поне до 2038 година.

Текстът от решението за промяна на плана беше приет единодушно със 185 гласа за. Текстът за въглищните централи подкрепиха 180 народни представители от всички политически сили и трима се въздържаха, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

tpp 2

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема