Теменужка Петкова: Запазването на комплекса Марица изток е от първостепенна важност за правителството

Теменужка Петкова: Запазването на комплекса „Марица изток” е от първостепенна важност за правителството

Изпълнението на мерките за стабилизиране на ТЕЦ „Марица изток 2“ беше в центъра на разговора на енергийния министър Теменужка Петкова с представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“.

Министър Петкова ги увери, че запазването на работата на комплекса „Марица изток“ е задача от първостепенна важност за правителството.

Набелязаните краткосрочни мерки за стабилизиране на централата са изпълнени, информира тя и припомни, че „Български енергиен холдинг“ ЕАД закупи необходимите квоти за работата на ТЕЦ „Марица изток 2“ до март 2020 г. Проведени са няколко срещи с Комисията за енергийно и водно регулиране по отношение на използването от страна на ТЕЦ-а на така наречения Механизъм за компенсиране на разходите за критична инфраструктура. Такава възможност е предвидена в Закона за енергетиката. Министър Петкова информира, че тези разходи в размер на около 500 млн. лв., са включени в обосновката на ТЕЦ-а за цените през новия регулаторен период.

Възможността да бъде капитализиран дългът на ТЕЦ „Марица изток 2“ е обсъдена с Главна дирекция „Конкуренция“ в Европейската комисия, информира още тя. Очаква се крайното решение за увеличаване на капитала на централата да бъде взето до средата на годината.

До края на юни „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД ще анализира пазара на електроенергия. Това е една от предвидените дългосрочни мерки за стабилизиране на ТЕЦ „Марица изток 2“, като анализът следва да послужи за разработване и нотифициране пред Европейската комисия на така наречения Механизъм за капацитет.

Механизмите за капацитет са признат от ЕК легитимен метод, чрез който държавите-членки могат да гарантират сигурност на доставките. Намерението на Министерството на енергетиката е през есента на 2019 г. да депозира пред ЕК избрания механизъм, така че нотификацията от страна на комисията да стане факт до края на годината.

Министър Петкова припомни и получената безсрочна дерогация на ТЕЦ „Марица изток 2“, която също е необходимо условие за бъдещата ѝ работа.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема