Годишната винетка ще е валидна в рамките на календарната година

Годишната винетка вече ще важи от 1 януари до 31 декември на годината, за която е издадена, а не както досега до 31 януари. Промяната става с нова Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата.

Така срокът за валидност се синхронизира с календарната и бюджетната година, реши Министерският съвет на свое заседание. То ощетява шофьорите, тъй като годишните винетни стикери вече ще важат един месец по-малко.

vinetki 2016 fill 632x459 copyЗа максимално улеснение на гражданите е предложена възможността при заплатена винетна такса за предходната година, те да имат правото да ползват републиканската пътна мрежа в срок до 31 януари на следващата година.

Новата наредба урежда подробно реда и условията за събирането на такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, такса за ползване на съоръжения и такава за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях.

Документът засяга условията и реда за събиране на всеки един от видовете такси по Закона за пътищата, с изключение на тол-таксата, която към настоящия момент не се събира.

Дефинират се и периодите на валидност на различните винетни стикери, които са издават въз основа на платена такса, съобразно срока, за който ще бъдат ползвани републиканските пътища – включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея, или по техни участъци, както и категорията на пътното превозно средство.

От началото на 2016 г. правителството повиши цената на винетката за леки автомобили от 67 лв. на 97 лв., месечната винетка – от 25 лв. на 30 лв., а дневната – от 10 на 15 лева.
Цената на стикерите остава без промяна през 2017 г.