Ще модернизират жп гара Стара Загора с европейски средства

Ще модернизират жп гара Стара Загора с европейски средства

Правителството направи изменения в оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020 г.“, с които ще бъде прецизиран обхватът на заложените за финансиране жп проекти, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

От оперативната програма отпадат жп участъци, за които вече има осигурено финансиране от Механизма за свързана Европа. Това са жп отсечките Волуяк - София - Елин Пелин, Костенец - Септември и жп възел Пловдив.

Промените предвиждат разширение в обхвата на проекта за подготовка на жп линията Радомир - Гюешево. С окрупняването на проекта по цялото направление София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония ще бъдат увеличени реалните ползи от изпълнението му.

Изграждането на Интермодален терминал в Русе отпада от обхвата на програмата, поради необходимост от допълнително проучване за развитие на товарните превози по направлението Север - Юг, което да определи ефективността на такъв тип съоръжение, разположено в Русе. По ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г. ще бъде финансиран проект „Проучване за развитие на жп направление Север - Юг“.

Промените включват още изменение в проекта за реконструкция на гарови комплекси по основната TEN-T мрежа, като жп гара Чирпан се заменя от жп гара Карнобат. В проекта за модернизация са включени още жп гарите Стара Загора, Нова Загора, Казичене, Искър и Подуяне.

www.infoz.bg