Няма данни за наличие на опасни яйца в България

Няма данни за наличие на опасни яйца в България

Няма данни за наличие на замърсени с фипронил яйца и яйчни продукти на българския пазар. Ветеринарномедицински препарати, съдържащи веществото не са разрешени за употреба при кокошки носачки. Разпространението на тези яйца започва от Белгия и Холандия, след това и в други европейски страни.

Компетентните органи за безопасност на храните на страните членки обменят постоянно информация по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). При наличие на риск за потребителите Министерството на земеделието, храните и горите, респективно Българската агенция по безопасност на храните, своевременно ще предприемат всички необходими действия за неразпространение на опасните храни и ще информира обществото, увериха от пресцентъра на земеделското министерство.

www.infoz.bg

На подобна тема