Извършва се проверка по сигнал за съмнение за хранителна интоксикация в детска градина

Регионална здравна инспекция - Стара Загора получи информация за съмнение за хранителна интоксикация в Детска градина № 58 „Звездица” в Стара Загора. Сигналът е подаден от тел. 112 в 13:10 часа на 26 септември.

РЗИ - Стара ЗагораНезабавно екип от Дирекция ”Надзор на заразните болести” и Дирекция ”Обществено здраве” към Регионална здравна инспекция - Стара Загора извърши епидемиологично проучване и проверка на място. Уведомена е Областна дирекция по безопасност на храните в Стара Загора. Установи се, че на 26 септември между 10:00 и 12:00 часа 5 деца от 1-ва „Б” група са повърнали еднократно.

Нарушения по спазването на дезинфекционния режим не се констатираха. Връчено е предписание на директора за извършване на крайна дезинфекция на детското заведение, изследване на всички отсъстващи деца от групата, за чревно носителство и карантиниране на групата до излизане на всички резултати от микробиологичните изследвания.

Към момента няма хоспитализирани деца.

Регионална здравна инспекция - Стара Загора организира вземането на чревни посявки на 18 деца и 8 персонал.
Взети са 10 отривки от външна среда, 1 проба от биоциден препарат, 3 проби от дезинфекционни разтвори за химичен анализ и 2 проби от централен водоизточник за микробиологичен и химичен анализ.
Областна дирекция по безопасност на храните - Стара Загора взе проби от храна (закуска и обяд), приготвена на 26 септември, които ще бъдат изследвани по микробиологични показатели в лабораторията на РЗИ - Стара Загора. Очаква се първоначалните резултати да станат ясни на 28 септември.

www.infoz.bg

Теми: