Втора партида яйчен прах с фипронил от Германия е установена в България

След изпълнение на предприетите засилени мерки от страна на Българската агенция по безопасност на храните беше открита нова партида яйчен жълтък на прах, доставена от Германия. След направен лабораторен анализ е установено наличие на фипронил* над допустимите нива.

yaichen prahОт новата засегната партида в България са доставени общо 500 кг яйчен жълтък на прах. Почти цялото количество - 407 кг е налично и поставено под забрана за ползване в склада на получателя. То е насочено за унищожаване. Вложени в преработка са около 93 кг яйчен жълтък на прах и е произведен около 12 500 кг сладолед. Той също е забранен за продажба и е изтеглен от пазара.

На 28 август 2017 г. Европейската комисия потвърди изготвеното от БАБХ известие по системата за бързо предупреждение RASSF като последващо действие. С това всички държави членки са информирани, че и друга партида яйчен жълтък на прах е замърсена с фипронил и е разпространена на общия европейски пазар.

Същевременно с цел недопускане на българския пазар на замърсени с фипронил яйца и яйчни продукти, в момента се извършват проверки на фермите за добив на яйца, на складовете за търговия с яйца и яйчни продукти, на предприятията за производство и преработка на яйчни продукти в страната. Всяка постъпваща в България пратка яйца и яйчни продукти с произход ЕС, за която няма предоставени доказателства от лабораторно изпитване за отсъствие на замърсяване с фипронил ще бъде подложена на лабораторен анализ. Аналогични мерки се прилагат и към производителите на яйца и яйчни продукти с български произход. Вече е наличен първият резултат от анализ на яйца с произход Полша, който е отрицателен.

* Фипронилът е инсектицид. Като препарат се използва в борбата с насекомите. Основна съставка е на много от предлаганите в търговската верига химикали за предпазване на дома от хлебарки и мравки. Използва се още във ветеринарната медицина за избавяне на домашните любимци от бълхи, кърлежи и други потенциално опасни за животните и хората насекоми. Смята се, че в придобилия известност случай със заразени яйца има средно по около 1,2 мг фипронил на 1 кг яйца. В същото време една доза препарат за дребно куче (която обичайно се ползва в бита) съдържа повече от 60 мг, които се разпределят по козината му.

www.infoz.bg

На подобна тема