Извършени са промени в Съвета на директорите на Мини Марица-изток ЕАД

Извършени са промени в Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД

С решение на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД e извършена промяна в състава на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД. Освободени от длъжност са Диан Червенкондев и Георги Айданлийски.

Георги Айданлийски беше назначен по време на служебния кабинет на Огнян Герджиков.

На места на освободените са избрани Николай Диков и Георги Коев, с мандата на останалите членове на Съвета на директорите.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

www.infoz.bg