МВР тества онлайн системата за електронни услуги

Електронната система за проверка и плащане чрез интернет на задължения към Пътната полиция и за заявяване на други документи и услуги е активирана на сайта на Министерството на вътрешните работи (МВР), но е в тестов период с реални данни на гражданите.

Целта е да се провери пълната ѝ функционалност и да се отстранят евентуални грешки. Поради тази причина системата не е популяризирана официално от МВР. Това ще стане в момента, в който процесът на тестване бъде окончателно завършен.

Разработената автоматизирана онлайн система за проверка на задължения към Пътна полиция изисква да бъде направена справка чрез въвеждане на ЕГН и номер на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) и ще позволява и извършване на плащане чрез страницата на МВР. Може да се прави справка и по данни от фиш, акт за нарушение или наказателно постановление, като за тези справки не се изисква електронен подпис.

Сайтът за електронни услуги на МВР предлага след регистрация от потребителя да бъде направено:

  • заявяване на електронни услуги чрез избор от списък с услуги, поддържан в портала
  • преглед на документите по заявена от потребителя текуща или изпълнена услуга
  • преглед на статуса по изпълнение на текуща услуга.

За ползването на услугите е нужен електронен подпис (КЕП). Електронните услуги касаят всички дейности на МВР, като Български документи за самоличност; Контрол на общоопасните средства; Миграция; Пожарна безопасност и защита на населението и свързаните с тях документи, а не само тези, които се отнасят до отношенията с Пътна полиция.

Репортаж за електронната система за проверка и плащане чрез интернет на задължения към Пътната полиция

mvr e uslugi

www.infoz.bg

На подобна тема