Спира се движението на товарни автомобили над 12 тона през Прохода на Републиката

От 20 септември до 15 ноември се спира движението на тежкотоварните превозни средства над 12 тона през Прохода на Републиката - път II-55 Велико Търново – Гурково. Ще се ремонтира участъкът от второкласния път през Гурково (от км 56+920 до км 58+820).

Целта на предприеманите дейности е повишаване безопасността на движение през предстоящите зимни месеци, тъй като Проходът на Републиката е основна пътна връзка за тежкотоварния трафик между Северна и Южна България.

highwayПо време на ремонтните работи товарните автомобили над 12 тона ще преминават през Котленския проход по следния обходен маршрут:

• От Северна за Южна България маршрутът е: Велико Търново – път I-4 – Омуртаг – път II-48 (Котленски проход) - „Петолъчката“ – път I-6 (Подбалканския път);

• От Южна към Северна България маршрутът е: от път I-6 (Подбалкански път) - „Петолъчката“ – път II-48 (Котленски проход) - Омуртаг – път I-4 – Велико Търново.

Друга възможност за преминаване на моторни-превозни средства над 12 тона е през Ришкия проход - път II-73 Шумен - Карнобат.

Автомобилите с тегло под 12 т ще бъдат пропускани през Прохода на Републиката. Необходимо е да спазват поставените пътни знаци и следната временна организация на движението:

• пътуващите от Северна за Южна България ще преминават от път II-55 (Проход на Републиката) след което ще се отклоняват по общинския път Димовци - Николаево до кръстовището с I-6 София - Бургас (Подбалкански път);

• пътуващите от Южна за Северна България ще преминават по уличната мрежа на Гурково и ще продължат по път II-55 (Проход на Републиката).

Трафикът на леките автомобили през Прохода на Републиката ще бъде без ограничение.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема