Конвенция за минималната работна заплата е предложена за ратификация

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минимална работна заплата, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

wallet copyСъгласно документа тя ще се договаря и преразглежда периодично след консултации с представителните организации на работодателите и работниците.
При определянето на минималната работна заплата ще се отчитат важни социално-икономически критерии като инфлацията, производителността на труда, заетостта, динамиката на брутния вътрешен продукт, нуждите на работниците и техните семейства. С ратификацията ще се гарантира предвидимост в ръста на минималната заплата.

Ратификацията е заложена като мярка в управленската програма на правителството и ще бъде стъпка за въвеждане на съвременните международни трудови стандартни в националното законодателство. С приемането на Конвенцията ще бъде изпълнена общата цел на правителството, синдикатите и работодателите, свързана със създаването на прозрачен механизъм за определяне на минималната заплата в отговор на специфични препоръки на Съвета на ЕС.

www.infoz.bg