Семейното подпомагане се обвързва с образованието на детето

Министерски съвет ще обсъди на заседание на 29 април 2015 г. промени в Закона за семейни помощи за деца. Тяхната цел е да се повиши ефективността и целенасочеността на семейното подпомагане чрез насърчаване на отговорното родителство, осигуряване на по-висок интензитет на подпомагане до трето дете и по-голяма социална справедливост.

deca obrazovanie pomoshtiС промените се създава възможност за недопускане на получаване на семейни помощи от родители, които изоставят децата си. Въвежда се изискване детето да не е настанено извън семейството като мярка за закрила, а не само в специализирана институция, съобщиха от правителствената пресслужба.

Друго условие, което се въвежда за част от семейните помощи, е правоимащите лица или семействата да живеят постоянно в страната. Гарантира се равнопоставеност на децата в семейството, както и на всички форми на отглеждане на децата – от лица със сключен брак, от съжителстващи лица и от самотни родители. С проекта се повишава значението на подпомагането в натура въз основа на оценка на индивидуалните нужди на детето и семейството и като превенция на риска помощите да не бъдат използвани от детето.

Измененията предвиждат обвързване на семейното подпомагане на непълнолетни майки с прилагане на мерки за закрила на детето в семейна среда. Засилва се и връзката между семейното подпомагане и гарантирането на правото на образование и достъп до здравна грижа на децата.

Въведени са и мерки за предотвратяване на злоупотреби с цел получаване на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка-студентка.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на правителствената пресслужба)

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...