Данъчните декларации вече могат да се подават и по пощата

От 29 януари стартира приемът на годишни данъчни декларации и в пощенските станции. Гражданите могат да подават декларации по чл. 50 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица и справка по чл. 73 в 6 пощенски станции на територията на област Стара Загора.

post copyВ централния офис в Стара Загора и офис Булпост, и пощенски станции в Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово. Срещу минимална такса от пощенския оператор ще им бъде издаван входящ номер.

Националната агенция за приходите напомня и за възможността данъчните декларации да бъдат попълнени чрез електронна форма с баркод. Електронната декларация трябва да се изтегли от интернет страницата на Агенцията и да се попълни офлайн.

Декларациите от физически лица могат да бъдат подадени по пощата или на място в пощенските станции, в офис на НАП или по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), или с електронен подпис.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24