Достъпни са електронно четимите учебници

Достъпни са електронно четимите учебници

Линкове за достъп до електронно четимите учебници на одобрените печатни издания от I до VII клас са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката. Съдържанието им е напълно идентично с това на хартиеното издание.

Достъпът е безплатен за всички ученици от I до VII клас включително.

Възможностите за достъп до електронно четимите учебници са различни - без регистрация, с регистрация, с персонален код за регистрация, предоставен от издателството на всеки ученик, който ползва печатното издание на съответното издателство, или с код, посочен след интернет адреса за достъп до съответния учебник.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: