дуално обучение

Фирми от Стара Загора могат да се възползват от дуалното обучение

Предприятия от Стара Загора могат да се възползват от работната ръка на млади хора, подготвяни чрез дуална система за професионално образование. Област Стара Загора е на първо място в страната по развитие и прилагане на дуалното обучение, като то вече се прилага в 4 професионални гимназии.

Голям принос за това имат активните дейности на Търговско-промишлена палата и на Регионалния инспекторат по образование в Стара Загора. Тази форма на обучение е въведена в 3 професионални гимназии в Стара Загора – Професионална гимназия по механотехника и транспорт,  Професионална гимназия по електротехника и технологии, Професионална гимназия по обществено хранене и казанлъшката Професионална гимназия по механотехника. Очаква се за следващата година, с помощта на проекта „Домино“, в програмата за дуално обучение да се включат още две старозагорски професионални гимназии.

Възможността старозагорски фирми да се включат в проекта беше представена в Търговско-промишлената палата от Николай Желязков и Васил Шандурков от Българо-швейцарската търговска камара.

Проектът е насочен към фирми, които развиват дейност в секторите: Металообработване, Машиностроене, Мебелно производство, Готварство, Индустриална електроника и Електротехника. Инициативата изисква местните предприятия да имат партньорство с професионални гимназии от Стара Загора или да започнат такова.

Участниците в проекта ще имат възможност да се запознаят с дуалната система, прилагана в Швейцария и с ползите от нея. Контактите могат да помогнат и за създаване на нови бизнес отношения с фирми от Швейцария. Предприемачи от Стара Загора ще посетят в Швейцария професионални гимназии и фирми, които имат сходна с тяхната дейност.

Инициативата е съвместна между правителствата на Швейцария и България и се изпълнява от 2015 до 2019 г. Целта ѝ е създаването на нормативна основа и успешното прилагане на дуално професионално образование в средните училища, като то трябва да отговаря максимално на потребностите на бизнеса.

До момента в страната в програмата участват 16 училища, повече от 50 фирми и 400 ученици, разпределени в следните професии: Машини и системи с цифрово-програмно управление, Техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти, Електротехник, Газов техник и Готвач. За учебната 2017/2018 година са предвидени допълнително и специалностите Автомобилен техник, Индустриална електроника и електротехника и Мебелно производство.

Също днес беше обявено, че оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” предоставя финансиране за бизнеса за стимулиране на дуалното обучение. Проектът предвижда три дни в седмицата учениците да работят срещу заплащане и два дни да учат.

Основна задача на Българо-швейцарската търговска камара е да стимулира икономическите отношения и да улеснява комуникацията между фирми от България и Швейцария. Заедно с това Камарата представя България като надеждна държава за изграждане на делови партньорства (производство, асемблиране, услуги, съвместни проекти и др.). За постигане на тази цел камарата създаде през 2013 г. партньорска платформа BSCC Partnership Platform, която съдържа база данни на повече от 60 български предприятия – като равностойни партньори на швейцарски фирми.

Швейцарските фирми попаднаха през последните две години под засилен икономически натиск, резултат от поскъпналия швейцарски франк. Те имат голям интерес от търсене на гъвкави партньори и нови доставчици, които да възстановят конкурентните им предимства. 

Българо-швейцарската търговска камара ще надгради проекта „Домино“ и партньорската си платформа, чрез множество организирани фирмени посещения и персонални срещи в България и Швейцария, които ще подпомогнат изграждане на доверие и ще поставят основата за успешни бизнес партньорства. Българските компании ще имат възможност да научат на място структурата, организацията и ползите от въвеждането на дуално обучение в собсвените си предприятия. Всички участници в проекта ще бъдат включени автоматично и в базата данни на партньорската платформа.

В рамките на проекта ще бъдат организирани посещения в швейцарски компании на 8 групи, всяка съставена от представители на фирми и училищни представители. Предвидена е и възможност за участие в бизнес форум в Швейцария (март 2017 г.), както и в последващ бизнес форум в България (юни 2017 г.)

Експертите от Българо-швейцарската търговска камара посетиха 9 фирми от Стара Загора и Казанлък, които са включени в партньорската платформа по проекта. Почти една трета от фирмите, присъстващи в тази платформа, са от Старозагорския регион, от където ще бъдат сформирани и първите групи за посещение в Швейцария през януари 2017 г. 

dualno obuchenie 02

 

www.infoz.bg

На подобна тема