Карта на професионалните гимназии в България и училищата, предлагащи дуално обучение

Карта на професионалните гимназии в България, включително и тези, които предлагат дуално обучение, е публикувана на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката „Професионално образование“.

kartaКартата дава информация за професионалните направления, броя на учениците, които се обучават в тях, материалната база на училищата, участие в проекти и др.

Картата може да се допълва с нова информация, която да е полезна на желаещите да кандидатстват, съобщиха от пресцентъра на министерството.

infoz autor www.infoz.bg

Теми: