ябълка - биологично земеделие

Създаден е електронен регистър за биологичните продукти

Електронен регистър трябва да осигури цялостен мониторинг на биологичното производство, съхранение и търговия с биопродукти в България. От 19 август 2019 г., контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици.

Ще се вписват и сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, издадени изключения (дерогации), както и други данни, които са свързани с биологичното производство. Регистърът обхваща производители и фирми, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти, а също и техни подизпълнители.

Електронният регистър се създава съгласно изискванията на регламентите на Европейския съюз. Законът за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз изисква всеки оператор и/или подизпълнител да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра. Това трябва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от попълването на данните за оператора от контролиращото лице.

За изпълнение на посочените задължения е необходим квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция по приходите. Пперсонален идентификационен код може да се издаде във всеки офис на Националната агенция по приходите.

Адрес на електронния регистър на биологичното земеделие: https://bioreg.mzh.government.bg/

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24