Въглищните централи трябва да запазят стратегическото си място за българската енергетика - багер

Въглищните централи трябва да запазят стратегическото си място за българската енергетика

Минната индустрия в България се развива стабилно и през 2018 г. са добити близо 31 млн. тона въглища, повече от 34 млн. тона метални полезни изкопаеми и около 13 млн. тона индустриални минерали и солна маса. Под формата на концесионни възнаграждения фирмите от отрасъла са внесли в бюджета близо 90 млн. лева.

Данните съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която поздрави участниците в националното честване на Деня на миньора (18 август), както и всички, работещи в бранша, за техните усилия за утвърждаването на минната индустрия като модерна, съвременна база за цялата икономика.

Енергийният министър акцентира и върху ползотворното сътрудничество между държавата и професионалната общност, което е ключово условие за конкурентното развитие на сектора. Инкриминирането на незаконния добив на подземни богатства, както и защитата на въглищните топлоелектрически централи в контекста на новите европейски екологични изисквания са само част от примерите за това. „Отново в тясна взаимовръзка с представителите на сектора се подготвя и законодателна промяна, която да осигури възможност за продължаване на концесионните договори за срок до 50 години“, допълни министър Петкова. Това ще увеличи интереса на инвеститорите и ще подпомогне устойчивото развитие на бранша. 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД сключи договор с международна консултантска компания, която трябва да изготви оценка на адекватността на електроенергийната система и да разработят механизъм за оценка на капацитета. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която участва в националното честване на Деня на миньора. Тя поясни, че анализът на адекватността на производството при различни сценарии на развитие на пазара е необходимо условие, за да бъде обоснована нуждата от въвеждането на механизъм за капацитет. След изготвянето на оценката, консултантът ще разработи и предложи механизъм за предоставяне на капацитетни услуги в съответствие с изискванията на променения Регламент за вътрешния пазар на електроенергия, който ще влезе в сила от началото на 2020 г. Министърът коментира, че това е оптимален вариант за България, в който мощностите, участващи в механизма за капацитет, ще могат да предоставят своите услуги на пазара за по-дълъг период. Механизмът за капацитет е признат от Европейската комисия легитимен метод, чрез който държавите членки могат да гарантират сигурност на доставките. Това е една от разглежданите дългосрочни мерки за стабилизиране финансовото състояние на ТЕЦ „Марица-изток 2“. 

den minyora

mini mi 01

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема