Електронен регистър на банковите сметки цели борба с измамите и укриването на данъци

Електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощители ще бъде създадена. Тя ще включва и информация за наемателите на сейфове. Електронният регистър трябва да работи от 1 януари 2017 г.

bank accountsРешението е на Народното събрание и е прието при гласуването на второ четене на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Електронният регистър на банковите сметки ще се създаде и ще бъде поддържан от Българската народна банка.

Банките ще трябва ежемесечно да предоставят данните на БНБ. Освен централната банка, достъп до информация от системата ще имат съдебната власт, Главните дирекции "Национална полиция" и "Борба с организираната престъпност" на МВР, Държавна агенция “Национална сигурност”, Националната агенция по приходите, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Идеята за регистър на банковите сметки не е нова. Тя беше повдигната още през 2007 г. покрай делото срещу бившия изпълнителен директор на столичната "Топлофикация" Валентин Димитров. Тогава прокуратурата настояваше за създаването на подобна база данни, тъй като разследващите обясняваха, че точно бавните отговори от банките са дали възможност част от парите да бъдат изтеглени.

С част от промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на практика се въвеждат разпоредби на евродирективата за автоматичен обмен на финансова информация. Мярката е срещу зачестили трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци в рамките на Европейския съюз и в световен мащаб.

Други промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са свързани с оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски и улесняване на взаимодействието между институциите, както и подобряване на нормативните режими по принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта.

infoz autor www.infoz.bg