Увеличаване на средствата за общините предвижда проектобюджетът за 2016 г.

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Проектобюджетът предвижда увеличаване на средствата за общините, съобщиха от пресцентъра на парламента.

За бюджетни взаимоотношения се предлага обща сума в размер на 2 662,1 млрд. лв., от която за местни дейности са определени 403,6 млн. лв. и за делегираните от държавата дейности 2 258,5 млрд. лв.

Народното събраниеПредвижда се бюджетният дефицит да бъде в размер на 1,8 млрд. лв., което отнесено към прогнозния размер на брутния вътрешен продукт (БВП) се равнява на 2%. Според заложените параметри очакваният растеж на БВП за 2016 г. е 2,6%, а средногодишната инфлация 0,5%.

Министърът на финансите Владислав Горанов отбеляза, че философията на бюджет 2016 е стабилност, реалистичност и резултат. Сред ключовите приоритети на законопроекта за държавния бюджет, които той открои, са образованието, инфраструктурата, спадът на безработицата и запазване на стабилността на публичните финанси в средносрочен план.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. се правят промени в Закона за държавния бюджет за 2015 г. В доклада на бюджетната комисия бе посочено, че съгласно разчетите на управляващите органи за префинансиране на разходи по програмите и за осигуряване на съответното национално съфинансиране на проектите са необходими допълнителни трансфери в размер на 714, 7 млн. лв.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за 2015 г. е 2 066 835,9 млн. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия - 264 млн. лв.

infoz autor www.infoz.bg


Живко Тодоров: „Ще бъдем безкомпромисни с качеството на възстановяване на инфраструктурата след ремонта на „Водоснабдяване и канализация“. Имаме много забележки по изпълнението на дейности от ВиК проекта, който се изпълнява в Стара Загора. В непрекъснат диалог сме с дружеството, за да коригираме проблеми при възстановяването на улиците. Тази наша борба ще продължи, докато не видим добър краен резултат.“


Koledna elha

новини в сайта RSS емисия facebook twitter youtube subscribe ilko gruev Четете в Telegram Viber infoz.bg в Гугъл новини

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber

 

На подобна тема