Приключи ремонтът на Техническия факултет при Тракийския университет в Ямбол

Приключи ремонтът на сградата на Техническия факултет към Тракийски университет

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков инспектира финала на строително-ремонтните дейности на сградата на Факултет „Техника и технологии“ в Ямбол. Въпреки усложнената обстановка, ремонтът приключи в срок.

На 13.02.2020 г. Тракийският университет сключи договор с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, чрез извършване на строително-монтажни работи. Максималната стойност на проекта е 894 403 лева, като Националният доверителен екофонд финансира 85% от проекта.

Поставена е топлоизолация на външните стени, подовете, покривите на учебните корпуси и столовата. Амортизираната дървена дограма е подменена с нова от алуминиеви профили с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с вътрешно К-стъкло. Монтирани са 92 нови алуминиеви радиатора. Изградена е соларна инсталация от 5 соларни панели, които са свързани с монтаж на нов бойлер с обем 1000 литра, посредством, с които се осигурява битова топла вода за кухненския блок на столовата. Подменени са осветителните тела с нови енергоспестяващи лампи във всички корпуси.

Ремонтът е с положителен енергоспестяващ и екологичен ефект, постигнат в резултат на реализацията на проекта, изразяващ се в намалението на парникови газове, подобряване на образователната инфраструктура и комфорта в сградите на Техническия факултет.

Очакваната редукция на емисии СО2 ще е в размер на около 270 тона годишно.

zala

FTT3

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема