Сътрудничество и съвместна дейност обсъдиха ръководствата на „Мини Марица-изток“ и Тракийския университет

Възможностите за сътрудничество и съвместна дейност обсъдиха на среща днес изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов и ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков. Това е втората визита на доц. Ярков в дружеството, от избирането му за ректор преди 10 месеца.

В срещата участваха още председателят на Съвета на директорите Николай Диков, заместник-изпълнителният директор Димитър Чолаков, директорът „Икономика и финанси“ Стелиан Коев и Ясен Чаушев, директор „Производствено технически въпроси“.

Доц. Добри Ярков заяви, че е впечатлен от размерите на комплекса и мащабите, в които се работи. Според него университетът може да бъде полезен на минното дружество в дейностите по квалификация и преквалификация на кадрите, диверсификация на икономиката на региона и запазване и обогатяване на почвеното плодородие. Ректорът сподели идеята си за пилотен научен проект, който може да бъде реализиран на територията на рекултивираните след прозиводствените дейности земи на мините. По думите му, освен осъществяването на научна и производствена дейност, той ще доведе до възстановяване на биоразнообразието в региона. За реализацията му може да се привлече и европейско финансиране, според представителите на академичната общност.

Тракийският университет е помагал на дружеството с експертна помощ при разработването на европейски проекти, припомни изпълнителният директор Андонов. Той призна, че целта е да бъде съхранен най-големият му капитал – хората. Затова идеите за съвместна работа между минното дружество и университета в този аспект,ще бъдат оформени в конкретно предложение.

Доц. Ярков и представителите на академичното ръководство – доц. дн Нели Грозева, зам.-ректор по учебната дейност на Тракийския университет, доц. д-р Емил Славов, зам.-ректор Проектна дейност и общински съветник в Общинския съвет на Стара Загора, д-р Здравко Тодоров, директор на Националния център за професионално обучение и компетентност към Тракийския университет и д-р Емил Димитров, директор на Учебно опитното стопанство на университета, посетиха част от рудниците от открития въгледобив на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

yarkov andonov

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24