754 млн. лева са постъпленията от винетки и тол такси

Постъпленията от електронни винетки и тол такси от въвеждането на електронната система на 1 януари 2019 г. до 8 декември 2020 г. са общо 753 599 410,30 лв. Прогнозата на Националното тол управление е до края на тази година приходите от електронно таксуване на тежкотоварните автомобили да достигнат около 129 млн. лв.

Сравнението с постъпленията през миналата година от електронни винетки за моторни превозни средства над 3,5 тона показва ръст от около 6%. Увеличението на постъпленията е въпреки намаляването с почти 30% на средните превозни разстояния от моторни превозни средства над 3,5 тона по време на извънредното положение заради пандемията от COVID-19 и реалното таксуване само на 3115 км републиканска пътна мрежа.

Petya Avramova

Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

От 1 януари 2019 г. до 8 декември 2020 г. са купени 13 343 119 електронни винетки на стойност 650 249 781 лв. Приходите от тол такси от въвеждането им на 1 март 2020 г. до 08.12.2020 г. са 103 349 629,30 лв. За същия период са продадени 2 455 599 маршрутни карти за 43 283 303,09 лв. и са подадени 261 824 224 тол декларации от Националните доставчици на услуги на стойност 60 066 326,21 лв. Данните показват, че предпочитаното средство за таксуване на тежкотоварните автомобили са маршрутните карти, с които оперира Агенция „Пътна инфраструктура“.

Министърът посочи, че първоначалният вариант за прилагане на тол системата включваше 10 800 км републиканска пътна мрежа. Следващият вариант, който беше предложен, беше за магистрали, първи и втори клас пътища с обща дължина 6050 км и с определени тарифи, като българските превозвачи поискаха плавно и поетапно въвеждане на тол системата, така че да бъдат подготвени. Петя Аврамова напомни, че 3 месеца след въвеждане на тол системата трябваше да бъдат направени анализ и повторен разговор с представителите на българските превозвачи. Трябва да се има предвид и фактът, че след въвеждането в търговска експлоатация на тола бе обявено извънредно положение на територията на страната, свързано с разпространението на COVID-19. За трите месеца на извънредно положение нямаше как да бъде направен обективен анализ и да се прецени необходимостта от повишение на тарифите и обхвата на тол системата. Този фактор е безпрецедентен в световен мащаб и безспорно оказва влияние върху интензивността на преминаванията по платената пътна мрежа на превозните средства.

Политиката за увеличаване на приходите от такси съобразно тол системата ще бъде насочена към промяна в обхвата на платената пътна мрежа, като поетапно ще бъдат включвани повече участъци, които се ползват интензивно от тежкотоварния трафик, каквато е политиката и в други европейски държави. Тарифата за таксите, при направен обективен анализ, също ще бъде разгледана и подложена на обсъждане, каза още Аврамова.

Към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява законово определената ѝ роля да събира пътни такси чрез електронната система за пътно таксуване, която е проектирана, изградена и въведена в експлоатация в изпълнение на договора от 2018 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и консорциума „Капш Трафик Солюшънс“.

За първи път в практиката на такъв тип системи в единна техническа информационна инфраструктура се въвеждат и се поддържат едновременно два различни електронни метода за пътно таксуване – на база време – електронна винетка, и на база изминато разстояние – тол за тежкотоварните автомобили, които обичайно се въвеждат, поддържат и оперират като независими системи, подчерта министърът.

Втора уникална характеристика е, че в българската тол система са обединени всички познати модели за правоприлагане – автоматизирано чрез най-гъстата в Европа мрежа от стационарни контролни точки и чрез три паралелно работещи органа – Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ в зоните на ГКПП. По този начин се гарантира ефективно правоприлагане за транзитния трафик и ефективен механизъм на събираемост чрез електронен фиш за физически и юридически лица с постоянен адрес в България.

Третата съществена функционалност е поддържането на собствена област (домейн) за обработка на картови плащания (в т.ч. плащания с карти за гориво ) без посредничество на търговска банка. В резултат българската електронна система за пътно таксуване се оценява от международните експерти като модерно технологично решение без аналог в Европа. По тази причина първоначалните ресурси, които са предвидени от Агенция „Пътна инфраструктура“ за техническото опериране на системата не съответстват на текущата сложност и развитие на проекта и възниква необходимостта от предоставяне на допълнителни услуги.

Тези обстоятелства доказват, че след въвеждането на системата и възлагането на договора, тя значително се е усложнила поради въвеждането на нови функционалности. Поради тази причина първоначалните ресурси, които са предвидени в Агенция „Пътна инфраструктура“ за техническото опериране не съответстват на текущото състояние на степен на сложност и развитие на проекта. В тази връзка експертите на Агенция „Пътна инфраструктура“ обосновават необходимостта от предоставяне на допълнителни услуги.

vinetki 2020

www.infoz.bg  www.infoz.bg