Развитието на информационните технологии в Стара Загора получи висока оценка

Развитието на информационните технологии в Стара Загора получи висока оценка

Община Стара Загора е оценена като дестинация с много добри перспективи за развитие на сектора на информационните технологии в България. Това стана ясно от публикувания годишен доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). По този начин Стара Загора се нарежда сред градове, наложили се в развитието на айти индустрията и аутсорсинга като София, Пловдив и Бургас.

„Работим усилено за представянето на възможностите за инвестиране в Стара Загора. Считаме, че чрез айти сектора като потенциален бранш за развитие ние ще привлечем повече млади хора“, обобщи началникът на отдел „Инвестиции“ Росица Райкова.

Анализът, включен в доклада, обхваща данни за 610 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите. През 2019 г. в сектора са били заети близо 78 хиляди души, или с около 5 хиляди души повече спрямо година по-рано. Секторът на бизнес услугите и технологиите формира 3,5% от пазара на труда в България. Според последните данни, аутсорсинг секторът е допринесъл с 5,5% за формирането на реалния брутен вътрешен продукт на България, като очакванията са през 2022 г. този принос да достигне 8,9%.

www.infoz.bg  www.infoz.bg