В Тракийския университет – Стара Загора се проведоха поредните предварителни онлайн кандидатстудентски изпити

В Тракийския университет – Стара Загора в съботния 24-и април се проведоха поредните предварителни онлайн кандидатстудентски изпити по биология и по общотехническа подготовка. Поради големия брой желаещи изпитът по биология, който е основно вход за специалностите „медицина“ и „ветеринарна медицина“, се проведе в два различни часови интервала.

tru izpit 02

За първия от тях, в присъствието на заместник-ректорите по учебната и научната дейност доц. Нели Грозева, проф. Мирослав Карабалиев и проф. Татяна Влайкова – председател на изпитната комисия за изпита по биология, беше изтеглен вариант № 5 от кандидат-студент от Димитровград. За втория изтегленият вариант беше № 6, избран измежду три възможни от кандидат-студент от Варна. Бъдещите хуманни и ветеринарни лекари разполагаха с два часа за решаване на изпитните въпроси.

За теста по общотехническа подготовка, който предоставя възможност за вход в инженерните специалности на Факултета по техника и технологии в Ямбол, както и за специалност „аграрно инженерство“ в Аграрния факултет, кандидат-студент от Бургас изтегли вариант № 1. Бъдещите инженери разполагаха с 90 минути за решаването му. Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха над 50 квестори от всички структурни звена на университета.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: