Създадена е онлайн платформа на ЕК за решаване на потребителски спорове

Заработи онлайн платформата на Европейската комисия (ЕК) за решаване на възникнали между потребители и търговци спорове при покупки през интернет (онлайн магазини, платформи, социални мрежи и др.).

Тя представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в Европейския съюз (ЕС) да уреждат споровете си, свързани както с национални, така и с трансгранични онлайн покупки. Това ще става чрез насочване на споровете към националните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) – секторните помирителни комисии, които са свързани към платформата. Тези органи са подбрани от държавите членки въз основа на критерии за качество и Комисията е била уведомена за тях.

Контактна точка за онлайн платформата за България е Европейският потребителски център (ЕПЦ), който функционира към Комисията за защита на потребителите (КЗП), администрираща секторните помирителни комисии.

Онлайн платформаНа официалната интернет страница на КЗП са публикувани връзки към електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове и достъпния на сайта на Европейската комисия списък на признатите органи за АРС на държавите-членки на Европейския съюз.

Платформата се използва лесно и е достъпна от всички видове устройства, като попълването на формуляра за жалби става в три лесни стъпки. Тя е многоезична и предлага функция за писмен превод в помощ на страните по спора, намиращи се в различни европейски държави. Цялата процедура по решаване на спора се провежда онлайн.

Приблизително 117 органа за алтернативно решаване на спорове от 17 държави членки са свързани към платформата.

По данни на ЕК общата тенденция показва, че споровете се решават за максимум 90 дни. Опитът на европейските потребители, които са използвали алтернативното решаване на спорове, е по-скоро положителен: 70% са посочили, че са доволни от начина, по който жалбата им е била разгледана по тази процедура. Това е допълнителен способ, по който потребителите могат да решават споровете си, и не замества възможността за започване на съдебно производство, което обаче обикновено излиза по-скъпо и отнема повече време (само 45% от потребителите са доволни от начина, по който съдът е разгледал жалбата им).

Търговците също ще имат полза от тази нова платформа, тъй като процедурите за алтернативно решаване на спорове ще им помогнат да избегнат значителни съдебни разноски и да поддържат добри отношения с клиентите си.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Комисията за защита на потребителите)